En politiker för informationssamhället

Med de tyska och franska valen bakom oss är det värt att reflektera kring en utveckling som bidragit till att förändra kontinentens politiska scen de senaste åren. I takt med att PR-strateger fått alltmer framträdande roller i politikernas staber har nya dogmer etablerats för hur politik ska bedrivas. Just i Tyskland och Frankrike ställs denna utveckling i blixtbelysning genom de båda ländernas ledare, Angela Merkel och Emmanuel Macron. Speciellt förstnämnda har under sin tid vid makten kommit att personifiera den moderna politikern. Sistnämnde är på god väg dit.

På våra stora tidningars ledarsidor skrivs ofta om den ökande populismen i den samtida världspolitiken, särskilt i anknytning till den amerikanske presidenten Donald Trump och andra politiker som är beredda att ta till icke-konventionella metoder för att övertyga sin publik. Populism är dock inte en beteckning som är vare sig tillräcklig eller träffande nog för fenomenet som jag här är intresserad av. Visst ingår vissa populistiska element i den nya politikerns verktygslåda, som formandet av ens budskap efter vad viktiga väljargrupper vill höra och reducerandet av komplexa problem till enkla lösningar (inte sällan med starka moraliska undertoner), men denne arbetar även med mer sofistikerade strategier. De viktigaste medlen som informationssamhällets politiker använder för att påverka oss är avsiktlig förvirring och självmotsägande kommunikation.

Att politiker ändrar sig är förstås ingenting nytt. Det nya består i praktiken att medvetet sända ut flera parallella budskap. I en tid där medieflödet går i en rasande fart och nyheter kan liknas vid en slit-och-slängprodukt är det viktiga inte att dessa budskap är konsekventa, utan att de tilltalar så många individuella väljare som möjligt. Med hjälp av denna metod kan alla projicera sådana egenskaper som stämmer överens med de egna sympatierna på sin favoritkandidat. Alla kan skapa ”sin” Angela Merkel eller Emmanuel Macron.

Många minns hur Angela Merkel dödförklarade mångkulturen i Tyskland redan 2010, ett då högst kontroversiellt uttalande som gav eko över världens medier. Det hindrade henne inte från att fem år senare lansera Willkommenskultur, kampanjen inom vilken Tyskland tog emot över en miljon migranter från företrädesvis Mellanöstern och Afrika detta och nästkommande år. Den kristdemokratiska politikern har även gjort helt om i frågor som gayäktenskap. Från att i åratal ha motsatt sig kyrkliga giftermål för homosexuella öppnade hon i juni i år, tre månader före det tyska valet, för fri röstning i frågan i parlamentet, vilket i praktiken var detsamma som en välsignelse för legalisering.

Under sin jämförelsevis korta tid i rampljuset har Emmanuel Macron efter bästa förmåga försökt tillämpa samma taktik. I en och samma intervju med tyska Der Spiegel riktar han frän kritik mot postmodernism, journalister, tidigare franska presidenter, ”Europahatare” och EU-byråkrater, dock utan att nämna namn eller gå in på detaljer i något av fallen. När Macrons vision för Europa kommer på tal betonar den franske presidenten att EU enligt hans förståelse alltid varit ett politiskt projekt. Samtidigt framhåller han att delaktighet i Europa inte kan innebära att ge upp sin nationella självständighet eller rätten att odla bilaterala diplomatiska relationer.

Att urskilja en konsistent politisk linje bland alla dessa uttalanden, vilka är formulerade i högst allmänna termer, är inte helt enkelt. Förhoppningen är att den enskilde väljaren enbart ska ta till sig av de personligen angenäma uttalandena och utestänga resten. Det råder ingen tvekan om att det har varit en effektiv strategi.

Vem av de båda stormakternas ledare som kommer att sätta störst avtryck på europeisk politik de kommande åren får framtiden utvisa. Men oavsett om det blir frau Merkel eller monsieur Macron, blir det en politiker väl anpassad efter informationssamhällets krav och förväntningar.

(Bild: https://timedotcom.files.wordpress.com/2015/01/merkel.jpg)

En reaktion till “En politiker för informationssamhället”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s