Om mig

Jag som driver den här bloggen heter Daniel Nadj och bor i Budapest. Jag har en kandidatexamen i Europakunskap och en masterexamen i historia från Göteborgs universitet. Bakom mig har jag också språkstudier vid University of Sussex i Brighton på den engelska sydkusten.

Min politiska orientering är konservativ. Mest hemma känner jag mig i den anglosaxiska formen av konservatism, som utmärks bl.a. av en positiv syn på kapitalism, försvar av individens frihet och anti-utopism. Läs gärna mitt öppningsinlägg ”Vad innebär det att vara konservativ?”, där jag mer ingående redogör för hur jag förstår konservatismen.

Politik är huvudämnet för bloggen. Jag ägnar också tid åt att reflektera kring litteratur.

Jag är oberoende från allt partipolitiskt inflytande. I konservativ anda strävar jag efter att hålla en förnuftig, varsam och ödmjuk ton utan att för den skull undvika kontroversiella ämnen.