Om svenskheten

https://www.svtstatic.se/image-cms/svtse/1485961752/svts/article12196922.svt/alternates/extralarge/ebba-2-jpg

Att tala i positiva ordalag om nationalism var länge tabubelagt i den offentliga svenska debatten. Enligt en spridd uppfattning hörde nationalism till samma typ av tankegods som xenofobi och rasism. Det som började med känslor av stolthet och respekt för den egna nationen skulle, resonerade man, så småningom övergå i misstänksamhet och hat gentemot andra etniciteter. Klicka här för att fortsätta läsa

En politiker för informationssamhället

Med de tyska och franska valen bakom oss är det värt att reflektera kring en utveckling som bidragit till att förändra kontinentens politiska scen de senaste åren. I takt med att PR-strateger fått alltmer framträdande roller i politikernas staber har nya dogmer etablerats för hur politik ska bedrivas. Klicka här för att fortsätta läsa

Avvisar konservatismen revolutionen?

The revolution is like Saturn, it devours its own children.
(Georg Büchner)

Ända sedan den store konservative filosofen Edmund Burke gav ut Reflections on the Revolution in France 1790, dryga året efter stormningen av Bastiljen, har konservatismen dragits med en antirevolutionär stämpel. Klicka här för att fortsätta läsa

En elegi för den brittiske gentlemannen

Man kan luras att tro att Kazuo Ishiguros The Remains of the Day (London: Faber & Faber, 1989; sv. Återstoden av dagen, 1990) är en blygsam historia utan större ambitioner. Som författaren Salman Rushdie uttrycker det i en recension i The Guardian:  ”The surface of The Remains of the Day is almost perfectly still.” Men under den lugna ytan pågår en bubblande aktivitet. Klicka här för att fortsätta läsa