Bortom demokratin lurar tyranniet

Läs min debattartikel ”Bortom demokratin lurar tyranniet” på Frihetssmedjan.

Artikeln är en replik på Timbro-VD:n Karin Svanborg-Sjövalls två essäer om demokrati (27/12 och 29/12).

Om svenskheten

https://www.svtstatic.se/image-cms/svtse/1485961752/svts/article12196922.svt/alternates/extralarge/ebba-2-jpg

Att tala i positiva ordalag om nationalism var länge tabubelagt i den offentliga svenska debatten. Enligt en spridd uppfattning hörde nationalism till samma typ av tankegods som xenofobi och rasism. Det som började med känslor av stolthet och respekt för den egna nationen skulle, resonerade man, så småningom övergå i misstänksamhet och hat gentemot andra etniciteter. Klicka här för att fortsätta läsa