En elegi för den brittiske gentlemannen

Man kan luras att tro att Kazuo Ishiguros The Remains of the Day (London: Faber & Faber, 1989; sv. Återstoden av dagen, 1990) är en blygsam historia utan större ambitioner. Som författaren Salman Rushdie uttrycker det i en recension i The Guardian:  ”The surface of The Remains of the Day is almost perfectly still.” Men under den lugna ytan pågår en bubblande aktivitet. Klicka här för att fortsätta läsa