Bör vi frukta Ryssland?

Should We Fear Russia? (Cambridge: Polity Press, 2016) är titeln på en bok av den ryske historikern Dmitri Trenin, som ur ett västligt perspektiv söker utreda om och i vilken mån en allmän rädsla för Ryssland är befogad. Klicka här för att fortsätta läsa