Marx i det tjugoförsta århundradet

Det finns de vars idéer är specifika för en viss period eller plats. De formulerar teorier och koncept som under vissa förhållanden kan framstå som sanningar, men som visar sig mer eller mindre oanvändbara när de yttre omständigheterna ändras. Klicka här för att fortsätta läsa

Vart går högerpopulisterna?

Det ungerska valet bjöd i slutändan inte på några överraskningar. Om det var något som förvånade, såhär när vi nästan börjat vänja oss vid valskrällar runtom i världen, så var det avsaknaden av överraskningsmoment. Klicka här för att fortsätta läsa

En politiker för informationssamhället

Med de tyska och franska valen bakom oss är det värt att reflektera kring en utveckling som bidragit till att förändra kontinentens politiska scen de senaste åren. I takt med att PR-strateger fått alltmer framträdande roller i politikernas staber har nya dogmer etablerats för hur politik ska bedrivas. Klicka här för att fortsätta läsa