Låt 2018 bli restaureringens år

Läs min nyårskrönika ”Låt 2018 bli restaureringens år” på Frihetssmedjan.

En politiker för informationssamhället

Med de tyska och franska valen bakom oss är det värt att reflektera kring en utveckling som bidragit till att förändra kontinentens politiska scen de senaste åren. I takt med att PR-strateger fått alltmer framträdande roller i politikernas staber har nya dogmer etablerats för hur politik ska bedrivas. Klicka här för att fortsätta läsa