Vart går högerpopulisterna?

Det ungerska valet bjöd i slutändan inte på några överraskningar. Om det var något som förvånade, såhär när vi nästan börjat vänja oss vid valskrällar runtom i världen, så var det avsaknaden av överraskningsmoment. Klicka här för att fortsätta läsa

Om svenskheten

https://www.svtstatic.se/image-cms/svtse/1485961752/svts/article12196922.svt/alternates/extralarge/ebba-2-jpg

Att tala i positiva ordalag om nationalism var länge tabubelagt i den offentliga svenska debatten. Enligt en spridd uppfattning hörde nationalism till samma typ av tankegods som xenofobi och rasism. Det som började med känslor av stolthet och respekt för den egna nationen skulle, resonerade man, så småningom övergå i misstänksamhet och hat gentemot andra etniciteter. Klicka här för att fortsätta läsa